การรับมอบใบประกาศเกียรติบัตรการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ของระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์