ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์