ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมลำเหมืองหลวงโดยการทิ้งหินใหญ่ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์