ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 และซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบล

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่ห่าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 และซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์