ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านวังช้างเชื่อมบ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์