ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านดอนแก้วเชื่อมบ้านเวียงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์