ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  ขนาด 6  ตัน  6  ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า  6,000  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ  จำนวน  1 คัน

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์