เทศบาลตำบลเมืองชุม ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เดินทางกลับจาก กทม.และปริมณฑล ควรแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.  ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

2.  ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ่าห่ม

3.  ล้างมือบ่อยๆ

4.  หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น

5.  หากมีไข้หรืออาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์