ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

© 2020 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์