ติดตั้งป้ายบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลเมืองชุม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์