กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้เข้าประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาภาพรวมเทศบาลตำบลเมืองชุม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 135 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้เข้าประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาภาพรวมเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยมีกำนันตำบลเมืองชุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านดอนแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนมูล ในการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์