ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลเมืองชุม
ข่าว EGP

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0085 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกด้วยรถขุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กระเบื้องและครอบกระเบื้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาล

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัย พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ตามโครงการตำบลเมืองชุมต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหินคลุกเกรด C จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จำนวน 4 จุด ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล / งานเชียงราย
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.เชียงราย
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล เทศบาลเมืองชุม
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก
67%
ดี
20%
ปานกลาง
5%
ปรับปรุง
10%
© 2022 เทศบาลตำบลเมืองชุม :: Design by เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์